King Chain

Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Drape yourself in the grandeur of Viking heritage with the King's Chain, a distinct piece of Viking jewelry symbolizing power. Adorned with Odin's wolves, Geri and Freki, this enormous necklace is a testament to the prestige of Viking kings. It's...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In the heart of Norse mythology, Geri and Freki, Odin's wolves, symbolize both chaos and protection. This handcrafted Viking necklace features a heavy-duty stainless steel King Chain adorned with their fierce heads. Suspended from the chain is a large Mjolnir...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Zlatý královský řetízek, nádherný kus vikingských šperků, ztělesňuje divokého ducha Úlfhéðnara, Odinových uctívaných válečníků. Jako pocta vikingskému řetězu zachycuje syrovost jejich bojového oděvu z vlčí kůže. Tento jedinečný designový znak severské tradice je přesvědčivou volbou pro nadšence vikingské kultury. Jeho...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Jako hravý trik Loki ustřihl Sifiny zlaté vlasy a zažehl Thorův hněv. Aby Loki napravil svou chybu, vydal se do Svartalfheimu, srdce trpasličího řemesla. Tamní trpaslíci nejen pro Sif předali nové zámky, krásou soupeřili s těmi ztracenými, ale také vyráběli...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Během Midgardova zrodu vytvořil Odin první vlky, Geri a Freki, jako společníky. Jejich jména, synonyma pro „chamtivý“ a „hltavý“, symbolizovala jejich prvotní hlad. Když prošli Midgardem, stali se předky všech vlků. Legenda našeptává, že Vikingové, Ódinovy ​​lidské děti, vykovali složité...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Spojení mezi Odinem a jeho havrany, Huginem a Muninem, je hluboké a je to příběh starší než samotná vikingská historie. Ještě dlouho před začátkem vikingského věku na konci osmého století byly Ódinovy ​​přilby a šperky často zobrazovány v doprovodu jednoho...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
In the pantheon of Viking jewelry, the King Chain stands as a symbol of power and prestige. This iconic Viking necklace, characterized by its dragon head clasps and the Mjölnir pendant, represents the duality of Thor's hammer - a weapon...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In Norse mythology, the hammer of Thor and the wolves of Odin are potent symbols of protection and warrior spirit. This Viking pendant combines these two iconic motifs in a powerful talisman of strength and courage. The intricately engraved Mjolnir...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
From the halls of Valhalla, the skull and hammer of Thor speak of the warrior's eternal glory. This Viking necklace, with its bold combination of these two potent symbols, is a declaration of fearlessness in the face of death and...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Gungnir (vyslovováno „GUNG-neer“) bylo oštěpem, které bůh Odin nosil s sebou. Aby takové kopí nesl sám Odin, muselo to být mimořádné a skutečně tomu tak bylo. Vyráběli ho trpaslíci s runami vyřezanými na jeho hrotu se záměrem zvýšit svůj cíl...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In the halls of Valhalla, the wolf reigns supreme. This Viking necklace, a testament to the primal power of these legendary beasts, features a chunky bronze chain leading to intricately engraved wolf head pendants. In Norse lore, wolves were revered...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Přijměte ducha vlka a legendu o kladivu s tímto odvážným vikingským řetízkem na šperky s vlčími hlavami a přívěskem Mjolnir. Mohutný královský řetízek vede ke zdobeným vyřezávaným vlčím hlavám svírajícím výrazný přívěsek Mjolnir - ikonické kladivo ze severské mytologie. Motivy...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Sdílejte mystiku starověkých legend s tímto detailním náhrdelníkem z vikingských šperků Odin's Spear Gungnir. Přívěsek s kopím, inspirovaný mýtickými příběhy, představuje impozantní zbraň ztělesňující sílu a čarodějnictví. Tento masivní přívěsek obsahuje zdobené runové písmo na hrotu kopí, které odkazuje na...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Embrace the power and mystique of Norse mythology with the King Chain Fenrir Holding Mjolnir Pendant. This striking Viking necklace features the mighty Fenrir, the legendary wolf, holding the revered Mjolnir pendant, Thor's hammer. Crafted with exquisite detail, this piece...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $89.99 $69.99 On Sale
Legenda Channel Norse s tímto náhrdelníkem Viking Jewelry. Zlatý královský řetízek drží podrobný amulet Mjolnir, mýtické Thorovo kladivo. Tento přívěsek lemovaný divokými tygřími hlavami s pronikavýma modrýma očima vyzařuje ducha bojovníka. Složité uzlové řezby na Mjolniru představují ochranu a sílu....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Invoke the power of Thor and the wisdom of the wolf with this striking Wolf Mjolnir Viking Necklace. The centerpiece of this necklace is a beautifully crafted Mjolnir pendant, held firmly in the jaws of two snarling wolf heads. The...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Ukažte svého severského ducha s tímto smysluplným vikingským šperkařským náhrdelníkem. Na leštěném runovém řetězu je zavěšeno Thorovo legendární kladivo, Mjolnir, vyvedené ve složitých zlatých tónech. V severském mýtu mohli Mjolnirovu moc ovládat pouze hodní. Vyryté keltské uzly kývnou na staré...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In Norse mythology, where the howls of Fenrir echo through the halls of Asgard and the thunder of Mjolnir shakes the earth, only the brave dare to wear their power around their necks. Our King necklace, a fearsome piece of...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Embrace the essence of Viking valor with our King Chain, adorned with fierce wolf heads and a striking Gold Mjolnir pendant. Each wolf head on this exquisite chain symbolizes loyalty and perseverance, traits revered in Norse mythology. The Mjolnir pendant,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Display your reverence for Norse gods with this exquisite King Chain adorned with Fenrir Wolf Heads and a Mjolnir Pendant. The intricate wolf heads symbolize loyalty and perseverance, while the Mjolnir pendant embodies Thor’s power. This Viking Jewelry piece combines...

Discover the Epic World of Viking Necklaces: Kings Chain Collection

Embrace Your Inner Viking

Here at Epic Loot, we pride ourselves on offering exceptional Viking and Norse-inspired jewelry that transports you back to the era of Viking kings. Our kings chain collection features best-selling necklaces that embody the power and mystique of these legendary figures.

The Timeless Appeal of Viking Necklaces

Our Viking necklaces are designed to capture the essence of Viking culture, drawing inspiration from sagas, eddas, runestones, and archaeological finds. By wearing one of our meticulously crafted pieces, you become part of a centuries-old tradition.

Discover the Intricate Art of Viking Jewelry

The art of Viking jewelry is renowned for its intricate design and symbolism, reflecting the beliefs and legends of the Norse people. Our kings chain collection at Epic Loot pays tribute to this ancient craft, offering you the chance to own a piece of Viking history. From the iconic Thor's Hammer to the mighty Fenrir, our Viking necklaces embody the spirit of the Viking kings and their enduring influence on the modern world. Explore our collection and experience the magic of Viking jewelry, allowing you to connect with the rich culture and history that inspired these exquisite pieces.

King Chains: A Testament to the Power of Viking Kings

The kings chain was a symbol of authority, worn by Viking kings to demonstrate their status and wealth. Our collection of king chains continues this tradition, offering you an extraordinary selection of necklaces that celebrate the power and majesty of these ancient rulers. With pendants featuring Thor's Hammer, dragons, wolves, and other iconic symbols from Norse mythology, our king chains allow you to immerse yourself in the fascinating world of the Viking kings. Whether you're drawn to the strength of Thor, the wisdom of Odin, or the ferocity of Fenrir, our king chains provide a unique and powerful way to express your appreciation for Norse culture and its legendary figures.

The Kings Chain: A Symbol of Status and Wealth

The kings chain, historically worn by Viking kings, was a symbol of status and wealth. These chains were made from high-quality metals, with intricate details that showcased the wearer's prestige. Our collection continues this legacy, offering you the chance to wear a piece of history.

Unleashing the Power of Thor's Hammer

Our kings chain collection features pendants inspired by Thor's Hammer, also known as Mjolnir. This symbol of strength and protection was often worn by Vikings as a pendant, and our Mjolnir pendants honor this tradition with their intricate design and craftsmanship.

Gold King Chain With Dragon Heads & Mjolnir Pendant

The Gold King Chain With Dragon Heads & Mjolnir Pendant is one of our featured best-selling necklaces, combining the power of dragons with the might of Thor. This captivating piece showcases the artistic detail that goes into each of our kings chain necklaces.

Gold King Chain With Wolf Heads & Mjolnir Pendant

Wolves were revered in Norse mythology, and the Gold King Chain With Wolf Heads & Mjolnir Pendant pays homage to these majestic creatures. This necklace is the perfect way to show your respect for the strength and loyalty of Viking wolves.

King Chain Dragons & Mjolnir: A Fierce Combination

The King Chain Dragons & Mjolnir necklace is a powerful combination of two revered symbols in Norse culture. This unique piece is perfect for those who wish to channel the ferocity and might of dragons and the gods.

King Chain Fenrir Holding Mjolnir Pendant

Fenrir, the fearsome wolf of Norse mythology, takes center stage in our King Chain Fenrir Holding Mjolnir Pendant. This striking piece showcases the epic battle between Fenrir and Thor, making it a must-have for any fan of Norse legends.

King Chain Skull & Mjolnir: Embrace the Warrior Within

Our King Chain Skull & Mjolnir necklace is a bold and daring piece, perfect for those who want to embrace their inner warrior. The skull represents the fearless nature of Viking warriors, while the Mjolnir pendant serves as a reminder of the gods' protection.

King Chain With Decorated Wolves: A Nod to Norse Mythology

This beautiful necklace features decorated wolves as a nod to the importance of these creatures in Norse mythology. With its intricate design and craftsmanship, our King Chain With Decorated Wolves is a standout piece in our collection.

King Chain With Odin's Ravens & Mjolnir Pendant

Odin's ravens, Huginn and Muninn, are immortalized in our King Chain With Odin's Ravens & Mjolnir Pendant. This unique piece is perfect for those who admire the wisdom and foresight of the Allfather, Odin, and want to carry a piece of his power with them.

King Chain With Odin's Spear Gungnir

Gungnir, Odin's mighty spear, is the inspiration for our King Chain With Odin's Spear Gungnir necklace. This awe-inspiring piece serves as a reminder of Odin's wisdom and the warrior spirit that guided Viking kings throughout their conquests.

Worldwide Shipping: Bring the Legends Home

Epic Loot is proud to offer worldwide shipping, ensuring that no matter where you are, you can experience the magic of our Viking necklaces. With our 0/3-8 day shipping options, you'll soon be able to wear your kings chain and connect with the legends of the past.

The Quality You Deserve

Our kings chain collection is crafted from high-quality materials, ensuring that each piece is worthy of the status and wealth it represents. With our 0/5-13 day return policy, you can shop with confidence, knowing that you're investing in a timeless piece of jewelry.

Unleash Your Inner Viking King

Our enthralling kings chain collection is a testament to the power and mystique of Viking kings. By wearing one of these exceptional necklaces, you'll not only showcase your appreciation for Norse history and culture but also embrace the warrior spirit within you. Experience the epic world of Viking necklaces today and unleash your inner Viking king.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.