Silver Thor's Hammer Pendant

Translation missing: cs.products.product.regular_price $189.99
Unveil the might of Thor with this majestic 925 Silver Huge Thor's Hammer Pendant. Crafted with precision, it represents Thor's indomitable power and authority in Norse mythology. This pendant is not just a piece of Viking jewelry; it is a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $129.99 $99.99 On Sale
Channel the might of Thor with the Mjölnir Necklace, forged by legendary blacksmiths, the Sons of Ivaldi. This iconic piece not only represents Thor's power to protect and destroy but also served as a guardian amulet in the Viking Age....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $129.99
Thor's Hammer, or Mjölnir, is a powerful symbol in Norse mythology, representing protection and strength. This 925 Silver Rough Thor's Hammer Pendant embodies the raw, rugged nature of this legendary weapon. Crafted from genuine 925 sterling silver, this Mjolnir necklace...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $169.99
The 925 Silver Thor's Hammer with Ravens Pendant is a powerful symbol of Norse mythology, representing the mighty Mjolnir, Thor's legendary weapon. This pendant also features the ravens Huginn and Muninn, Odin's constant companions, symbolizing wisdom and thought. Crafted from...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $129.99
Feel the thunder with this striking 925 Silver Thor's Hammer Mjolnir Pendant. The legendary weapon of the Norse god of thunder, Mjolnir, represents strength, protection, and the power to shatter any obstacle. Crafted from sterling silver, this pendant is a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $129.99
Combine two of the most iconic symbols in Norse mythology with this stunning Yggdrasil Mjolnir Pendant. Crafted from the finest 925 silver, this Mjolnir necklace features the sacred tree of life, Yggdrasil, intricately woven around the mighty hammer of Thor,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $99.99
Embrace the power of the thunder god with this 925 Silver Ukko Thor's Hammer Pendant. Thor's Hammer, or Mjölnir, symbolizes divine protection and immense strength. This Mjolnir necklace is crafted from genuine 925 sterling silver, capturing the intricate details of...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Během Midgardova zrodu vytvořil Odin první vlky, Geri a Freki, jako společníky. Jejich jména, synonyma pro „chamtivý“ a „hltavý“, symbolizovala jejich prvotní hlad. Když prošli Midgardem, stali se předky všech vlků. Legenda našeptává, že Vikingové, Ódinovy ​​lidské děti, vykovali složité...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Přijměte ducha vlka a legendu o kladivu s tímto odvážným vikingským řetízkem na šperky s vlčími hlavami a přívěskem Mjolnir. Mohutný královský řetízek vede ke zdobeným vyřezávaným vlčím hlavám svírajícím výrazný přívěsek Mjolnir - ikonické kladivo ze severské mytologie. Motivy...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99
Ukažte surovou sílu a sílu s tímto odvážným náhrdelníkem Viking Jewelry Nordic Hammer. Na masivním přívěsku je ikonický motiv kladiva spojený s legendárním bohem hromu v severských legendách. Naše podrobná verze zapouzdřuje mocnou podstatu tohoto starověkého symbolu. Díky svému starému,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Embrace the power and mystique of Norse mythology with the King Chain Fenrir Holding Mjolnir Pendant. This striking Viking necklace features the mighty Fenrir, the legendary wolf, holding the revered Mjolnir pendant, Thor's hammer. Crafted with exquisite detail, this piece...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $34.99
Objevte starodávné vedení s tímto náhrdelníkem Vegvisir Viking. Ryté kouzlo obsahuje legendární runový kompas uvnitř Thorova kladiva Mjolnir. Vegvisir, poprvé zmíněný v islandských knihách z 19. století, vedl Vikingy přes bouře. Mjolnir nabídl Thorovi ochranu. Společně tyto mocné symboly poskytují...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Carry the strength of Thor with this powerful Mjölnir Viking Pendant. Intricately crafted, this pendant symbolizes Thor's unmatched power and his role as the defender of Asgard. The detailed hammer, with swirling patterns and runic inscriptions, showcases the artistry of...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $54.99 $37.99 On Sale
Combine the power of Thor with the sacred symbolism of the Triskele in this remarkable Mjölnir pendant. Crafted from high-quality stainless steel, this Viking necklace features a detailed replica of Thor's hammer, adorned with the intricate spirals of the Triskele....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99
Thor's hammer, Mjolnir, was a symbol of divine power and protection, while Odin's ravens, Huginn and Muninn, represented wisdom and insight. The Thor's Hammer and Ravens Pendant, a powerful piece of Viking jewelry, unites these iconic symbols in a testament...

Thor's Mighty Hammer: Silver Thor's Hammer Pendants

In Norse mythology, Thor’s hammer Mjölnir commanded the forces of thunder and lightning. Today, silver Thor’s hammer pendants evoke this storied symbol of strength. Intricate details and quality silver craft a striking pendant honoring Thor’s power to protect and inspire courage.

Thor's Hammer in Viking Culture

Thor was the Norse god of thunder, strength, and protection. With his magical hammer Mjölnir, he struck down enemies and blessed efforts. The hammer amulet was worn by Norse people to request Thor's favor and protection.

Mjölnir's shape represented concepts like fertility, honoring pacts, and overcoming challenges. As a weapon against chaos, it inspired courage. Viking warriors often wore Thor's hammer pendants believing they conferred the god's might.

Viking Metalwork Reborn

Today, Viking jewelry makers create silver Thor’s hammer pendants that feel substantial and powerful. Using .925 sterling silver lends beauty and brightness. Jewelry artisans meticulously etch and engrave each piece, bringing out intricate knotwork and runic details.

Wearing one of these pendants generates a tangible connection to mythic history. The meaningful Norse motif represents strength to overcome adversity, fertility of mind and spirit, and protection by higher powers.

Striking Designs

Many leading jewelers craft stunning silver Thor’s hammer pendants. Here are some exquisite examples:

925 Silver Huge Thor's Hammer Pendant

A boldly-sized engraved Mjölnir pendant displays the hammer’s squared shape. Surrounding Nordic knotwork and glyphs amplify its visual impact.

925 Silver Thor's Hammer Necklace

This pendant combines a classic hammer motif with an intricate stamped background. The high-polish silver brightens the detailed Norse-inspired work.

925 Silver Rough Thor's Hammer Pendant

Modeled with dents and a rough-hewn look, this pendant resembles a real smithed Thor's hammer. Rivet details add authenticity.

925 Silver Thors Hammer with Ravens Pendant

Thor’s hammer amulet incorporates Huginn and Muninn, Odin’s raven messengers. This fusion represents guidance and intellect.

An Enduring Icon

Silver Thor’s hammer pendants merge historic Norse symbols with artistry and meaning. Anytime you wear one, it connects you to Viking age stories about strength, protection, and overcoming challenges.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.