Vegvisir - Norse Compass

Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $39.99 On Sale
Summon protection and guidance with this powerful pendant. The Vegvisir & Aegishjalmur Pendant Necklace is a beautiful and powerful combination of three symbols, two of which are used by Norse Mythology fanatics: Vegvisir – “The Norse Compass” provides guidance, leading...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
Vegvisir znamená „To, co ukazuje cestu“. Nordikové věřili, že Vegvisir jim měl poskytnout vedení, když byli ztraceni v životě. Často se vyskytuje v Huldově rukopisu a často se nacházel na vikingských dlouhých lodích, aby je vedl zpět domů z dlouhých...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $38.99 On Sale
Ponořte se do mocných legend severské mytologie s tímto otočným přívěskem Viking Shield & Vegvisir. Tento výjimečný šperk Viking spojuje tři ikonické symboly do jedinečného talismanu. Vikingský štít představuje odolnost divokých válečníků, Vegvisir neboli Vikingský kompas je symbolem vedení a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Legendární Odinovo kopí jménem Gungnir byla mocná zbraň vytvořená trpaslíky. Bylo to tak dobře vyvážené, že nikdy neminulo svůj cíl. Tento přívěsek vzdává hold tomuto magickému kopí a symbolizuje Sílu, Neochvějné odhodlání, Přímost a Čest.Inspirováni příběhem o kopí Gungnir, rozhodli...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $34.99 On Sale
Embark on life's adventure guided by the Runic Vegvisir Bracelet, a symbol revered for its ability to offer direction in times of uncertainty. The Vegvisir, or "That Which Shows the Way," is an ancient Nordic emblem of guidance, believed to...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $119.99 $89.99 On Sale
Explore the allure of ancient Norse tradition with this exquisite Vegvisir ring, meticulously crafted from 925 Sterling Silver. At its heart lies the Vegvisir, a revered Nordic symbol believed to guide its wearer through life’s storms, just as it did...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $69.99 $34.99 On Sale
Dopřejte své vášni pro severskou tradici s našimi VEGVISIR RING NORDIC CARVINGS, vznešeným vikingským šperkem. Tento vikingský prsten, dokonale detailní a mistrovsky vyřezávaný, je dokonalým doplňkem sbírky každého nadšence. Inspirováno mocným symbolem Vegvisira, vzdává hold bohatému odkazu Vikingů. Nenoste jen...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Vegvisir Compass Rune Necklace je úžasný šperk, který zachycuje sílu starověkého severského symbolu. Tento náhrdelník, vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, bude odvážným výrazem, ať už půjdete kamkoli.   Ručně vyrobené  Vysoce kvalitní materiály  Dovážíme do celého světa
Translation missing: cs.products.product.regular_price $34.99
Tento náhrdelník Vegvisir a Aegishjalmur je dokonalým zakončením každého outfitu. Jak symboly na jedné straně, tak jejich významy na straně druhé dělají z tohoto kousku skvělý dárek pro každého, kdo miluje severskou mytologii. Ručně vyrobený stříbrný řetízek byl oxidován pro...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $38.99 On Sale
In the realm of Norse legends, the Vegvisir serves as a guiding light amidst life's storms. This Viking necklace, adorned with the sacred symbol and paired with the Valknut, represents the unyielding spirit of those who forge their own path....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Vegvsir, also known as the Runic compass or the Viking Compass, is a magical navigational symbol. The Huld Manuscript only records the symbolic significance of the Vegvisir as a symbol intended to aid the bearer in navigating through winds, heavy...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
Objevte Vegvisir Runic Ring, klíčový kus vikingských šperků. Tento stylizovaný prsten má ve svém středu hluboký symbol Vegvisira, obklopený záhadnou abecedou Futhark. Tento vikingský prsten, bezproblémová směs historie a stylu, ztělesňuje odvážného ducha a hlubokou moudrost severských mořeplavců. Vyrobeno pro...
$39.21
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $39.99 On Sale
The Vegvisir Compass Bracelet, a key piece of Viking jewelry, symbolizes protection and guidance. This runic octagram, prominent in Viking amulets, promises safe passage through adversity. Handcrafted with rugged leather straps, this Viking bracelet exudes both charm and assurance. It's...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $39.99 On Sale
The sacred tree Yggdrasil, the cosmic ash that connects the Nine Worlds, is the heart of Norse cosmology. This Viking ring, with its intricate engraving of the World Tree, is a reminder of our interconnectedness, of the great web of...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $28.99 $14.99 On Sale
Our Vegvísir coin combines the ancient Nordic art of compass navigation with the self-determined messages of inspiration and motivation. Encircling this magical image is the runic transliteration of the Icelandic phrase which translates to, "I do not stop when tired,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $179.99 $99.99 On Sale
This Vegvisir watch will never leave you lost. Hand made, it features a classic retro design with a smooth and comfortable oak strap makes this watch very comfortable to wear and lets it fit perfectly on any wrist size. Vegvisir...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $139.99
In the vastness of the northern seas, the Vegvisir was the guiding star of the Viking navigator. This ring, crafted from pure sterling silver, bears the sacred compass symbol, a talisman of protection and guidance. Wear it, and never lose...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $54.99 $39.99 On Sale
Find your way with the guidance of the Norse gods with this inspiring Vegvisir Viking Necklace. The pendant, featuring the sacred Vegvisir symbol surrounded by runic inscriptions, is a powerful talisman of protection and direction. In Norse tradition, the Vegvisir,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $34.99
Najděte svou cestu s tímto prstenem Viking Jewelry s runou Vegvisir. Tento starověký severský symbol poskytoval ochranu a vedení statečným Vikingům. V překladu do „To, co ukazuje cestu“ vám Vegvisir pomůže orientovat se na životních cestách. Lineární motiv, vyrytý na...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Find your way with the guidance of the Norse gods with this powerful Vegvisir Viking Ring. The centerpiece of this ring is the Vegvisir, the Viking compass, a sacred symbol of protection and guidance. The intricate detailing of the Vegvisir,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $24.99 On Sale
Find your way with this Viking jewelry necklace featuring the ancient Vegvisir. As a Norse symbol of guidance, this runic compass pendant provided protection for brave explorers. The meaningful Vegvisir design will inspire you to stay on course towards your...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $29.99 On Sale
The axe was one of two common weapons used by Viking warriors. In fact, battle axes in the Viking age were light, swift, and well-balanced, making them ideal for quick, lethal attacks and a variety of cunning maneuvers. This axe...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $129.99
The Vegvisir is an ancient Norse symbol of protection and guidance, often referred to as the Viking compass. This 925 Silver Vegvisir Symbol Pendant captures the essence of Viking exploration and the desire to find one's way. Crafted from genuine...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $189.99
The Vegvisir, also known as the Viking compass, is an ancient Norse symbol of protection and guidance. This 925 Silver Runic Vegvisir Symbol Pendant captures the essence of Viking exploration and the desire to find one's way. Crafted from genuine...

Exploring the Meaning and Significance of the Norse Compass

Jewelry has the potential to hold significant meaning and symbolism beyond its fashionable appeal. The Vegvisir Collection exemplifies this notion by drawing inspiration from the ancient Norse compass, also referred to as the Norse Compass, Norse Runes Compass, Viking Compass, or the Viking Navigation Compass, known as the Vegvisir.

The Norse Compass, or Vegvisir, has a rich history and is steeped in symbolism, making it a meaningful addition to the collection. The Vegvisir was used by Norsemen as a navigational tool to guide their journeys on the high seas. The compass was believed to have the power to guide its bearer through rough weather, helping them to find their way home safely.

What is the Vegvisir and What Does it Mean?

The Viking compass, also known as the Vegvisir, holds great significance in Norse mythology. Legend has it that this ancient talisman was utilized by Vikings as a navigational tool to steer their vessels through treacherous waters and safely return to their homeland.

The Viking compass was regarded as a potent symbol of protection and guidance, often associated with the god Odin, who was known for his wisdom and foresight.

The term "Vegvisir" translates to "wayfinder" or "pathfinder," and it was believed to possess mystical powers that provided spiritual guidance to its bearer.

It is said that the Viking compass, or Vegvisir, possessed an otherworldly ability to aid the lost or disoriented in finding their way out of any predicament. The Vegvisir was considered to be a powerful tool for personal empowerment and an essential talisman for any seafaring Viking.

The Viking compass, the Vegvisir, represents not just a symbol of navigation, but a symbol of spiritual protection and guidance, as well as a potent reminder of the strength and resilience of the Viking people.


What is the Meaning of the Vegvisir Symbol?

The Vegvisir symbol is made up of eight arms that radiate out from a central point, with a circle at the center. It is often depicted as a compass or a wheel, and it is believed to represent the wayfinder's ability to navigate through both physical and spiritual realms.

The Vegvisir symbol is closely associated with the runes, which were the ancient Norse alphabet. Some believe that the Vegvisir symbol is actually made up of runes, and that each arm of the compass represents a different rune. However, there is no definitive evidence to support this theory.

The Vegvisir symbol is also often surrounded by protective staves, which are ancient symbols of protection that were used by Vikings for magical purposes. These staves were believed to ward off evil spirits and protect their bearers from harm.

How is the Vegvisir Used Today?

Although the Vegvisir symbol is rooted in ancient mythology, it still holds significance and relevance in modern times. Many people today see the Vegvisir as a symbol of guidance and protection, and it is often used in tattoos, artwork, and jewelry.

The Vegvisir Collection takes inspiration from this powerful symbol and incorporates it into a range of stunning jewelry pieces. The collection features pieces made from a variety of materials, including sterling silver, gold, and gemstones. Each piece in the collection is carefully crafted to showcase the beauty and intricacy of the Vegvisir symbol.

Frequently Asked Questions about the Vegvisir Symbol

Q: What is the origin of the Vegvisir symbol?

A: The Vegvisir symbol is believed to have originated in ancient Norse mythology.

Q: What is the meaning of the Vegvisir symbol?

A: The Vegvisir symbol is believed to represent guidance and protection, and it is often associated with the god Odin.

Q: How is the Vegvisir used today?

A: The Vegvisir symbol is still used today as a symbol of guidance and protection, and it is often incorporated into tattoos, artwork, and jewelry.

Q: What is the significance of the Vegvisir in Norse mythology?

A: The Vegvisir was believed to be a powerful talisman that could help its bearer navigate through difficult situations and find their way home.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.