Wolf Necklace

Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Fenrir, the fierce wolf of Norse legend, embodies the untamed strength and wild spirit of the Viking warriors. This Viking pendant, crafted in stainless steel with a dual-tone finish, portrays Fenrir encased within a circle of ancient Elder Futhark runes....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $38.99 On Sale
Hati, the mythic wolf, races through the night skies in pursuit of the moon. This Viking Necklace, a striking piece of Viking jewelry, embodies the primal freedom and relentless spirit of achievement. Drawing from the legends of Hati and Sköll,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Zlatý královský řetízek, nádherný kus vikingských šperků, ztělesňuje divokého ducha Úlfhéðnara, Odinových uctívaných válečníků. Jako pocta vikingskému řetězu zachycuje syrovost jejich bojového oděvu z vlčí kůže. Tento jedinečný designový znak severské tradice je přesvědčivou volbou pro nadšence vikingské kultury. Jeho...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Jako hravý trik Loki ustřihl Sifiny zlaté vlasy a zažehl Thorův hněv. Aby Loki napravil svou chybu, vydal se do Svartalfheimu, srdce trpasličího řemesla. Tamní trpaslíci nejen pro Sif předali nové zámky, krásou soupeřili s těmi ztracenými, ale také vyráběli...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Během Midgardova zrodu vytvořil Odin první vlky, Geri a Freki, jako společníky. Jejich jména, synonyma pro „chamtivý“ a „hltavý“, symbolizovala jejich prvotní hlad. Když prošli Midgardem, stali se předky všech vlků. Legenda našeptává, že Vikingové, Ódinovy ​​lidské děti, vykovali složité...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $39.99 On Sale
Dive into the depths of Norse mythology with this extraordinary Hati Wolf Rotating Pendant Necklace, a gem among our Viking jewelry collection. Crafted from unyielding stainless steel, this Viking necklace embodies the dual nature of the cosmos - the eternal...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Unleash the power of the Nordic gods with the Fenrir Wolf carving necklace, a striking example of Viking jewelry. This meticulously crafted Viking necklace is an awe-inspiring symbol of strength and audacity. Embodying the intricate artistry of ancient Viking craftsmen,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Fenrir, the fearsome wolf of Norse legend, is a recurring motif in Viking jewelry, symbolizing themes of justice, vengeance, and unyielding courage. This Viking necklace, bearing Fenrir's likeness, is a testament to the strength and resilience of the Viking spirit....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99
Tento vlčí přívěsek Viking Jewelry ctí Úlfhéðnar, elitní severské válečníky spojené s Odinem, kteří šli do bitvy s vlčí kůží. Podle legendy tito děsiví bojovníci ztělesňovali ducha vlka. Náš detailní přívěsek vlka zachycuje divokost a divočinu tohoto ikonického vikingského symbolu....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Carry the spirit of the wolf with you always with this Wolf Tooth Viking Necklace. In Norse tradition, the wolf was a symbol of courage, loyalty, and the untamed power of nature. This intricately crafted pendant, designed to mimic the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Přijměte ducha vlka a legendu o kladivu s tímto odvážným vikingským řetízkem na šperky s vlčími hlavami a přívěskem Mjolnir. Mohutný královský řetízek vede ke zdobeným vyřezávaným vlčím hlavám svírajícím výrazný přívěsek Mjolnir - ikonické kladivo ze severské mytologie. Motivy...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Uctívejte jednoho z nejlegendárnějších vlků norské tradice s tímto mystickým vikingským šperkem Fenrir Wolf Runic přívěskem. Detailní přívěsek vlka kombinuje vyrytý obraz Fenrira se starověkými vikingskými runami. Ve staroseverských mýtech bylo Fenrirovi předpovězeno, že během Ragnaroku pohltí krále bohů. Náš...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Probuďte svého vnitřního vlka s tímto náhrdelníkem Viking Jewelry. Rytý přívěsek Fenrir představuje legendárního severského vlka, vepsaného runou Áss pro moudrost a pravou povahu. Tento smysluplný design symbolizuje využití prapůvodních instinktů a síly. Tento náhrdelník, vyrobený z nerezové oceli a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Invoke the power of Thor and the wisdom of the wolf with this striking Wolf Mjolnir Viking Necklace. The centerpiece of this necklace is a beautifully crafted Mjolnir pendant, held firmly in the jaws of two snarling wolf heads. The...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Channel the strength of the legendary wolf with this powerful Fenrir Axe Viking Necklace. The pendant, a striking combination of a Viking axe and the image of Fenrir, the great wolf of Norse mythology, is a symbol of the primal...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Unleash the power of the legendary wolf with this striking Fenrir Wolf Viking Pendant. In Norse mythology, Fenrir was a creature of immense strength and ferocity, a being who embodied the primal forces of nature. This pendant, crafted with meticulous...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Embrace the wisdom of the wolf with this powerful Wolf Viking Necklace. The pendant, an intricately engraved depiction of a snarling wolf, is a symbol of the primal forces that reside within us all. In Norse tradition, wolves were revered...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $24.99 On Sale
Unleash the power of Norse legend with this fierce Hati Jormungandr Viking Pendant. The centerpiece of this pendant is the dynamic depiction of Hati, the mighty wolf who chases the moon across the night sky, locked in eternal battle with...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Embrace the wild spirit of the Norse with this impressive Fenrir Wolf Runic Necklace. Crafted from durable stainless steel, this Viking necklace features a highly detailed wolf head pendant, adorned with ancient Norse runes. The combination of the fierce wolf...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In Norse mythology, where the howls of Fenrir echo through the halls of Asgard and the thunder of Mjolnir shakes the earth, only the brave dare to wear their power around their necks. Our King necklace, a fearsome piece of...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Embrace the essence of Viking valor with our King Chain, adorned with fierce wolf heads and a striking Gold Mjolnir pendant. Each wolf head on this exquisite chain symbolizes loyalty and perseverance, traits revered in Norse mythology. The Mjolnir pendant,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
From the ancient sagas where might and mystique reign, the Fenrir Wolf Necklace emerges as a testament to Viking lore. Crafted with exquisite detail, this pendant captures the formidable Fenrir, a symbol of sheer force and indomitable will. As part...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $19.99 On Sale
Fenrir is a powerful force and symbol of this. He represents the need to follow one’s own path, no matter what the wolves say. The more you learn about him, the more you will understand how he has inspired so...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Display your reverence for Norse gods with this exquisite King Chain adorned with Fenrir Wolf Heads and a Mjolnir Pendant. The intricate wolf heads symbolize loyalty and perseverance, while the Mjolnir pendant embodies Thor’s power. This Viking Jewelry piece combines...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Capture the enchanting narrative of Hati with the Hati Wolf Chases the Moon Necklace. This beautifully handcrafted Viking Necklace depicts the magical pursuit, evoking the power of myth in everyday life. It’s more than an ornament—it’s a piece of Norse...

Epic Loot Shop's Wolf Necklace: A Powerful Symbol of Strength and Loyalty

The wolf has long been revered as a symbol of strength and loyalty in many cultures. In Norse mythology, the mighty wolf Fenrir is said to represent both the destructive and creative powers of nature. In modern times, the wolf has become a popular symbol in jewelry, especially in the form of the wolf necklace.

At Epic Loot Shop, we are proud to offer a collection of beautiful wolf necklaces that capture the spirit of this magnificent creature. Whether you're looking for a bold statement piece or a subtle accessory, our wolf necklaces are sure to impress.

Discover Our Collection of Wolf Necklaces

Our wolf necklace collection features a range of designs, from intricate and detailed to simple and elegant. Each necklace is crafted from high-quality materials, including sterling silver, stainless steel, and leather, to ensure long-lasting durability.

If you're looking for a truly unique piece of jewelry, consider our Fenrir Wolf Necklace, which features an intricate design inspired by Norse mythology. The pendant is made from sterling silver and comes on a sturdy chain that can be adjusted to your desired length. This necklace is sure to turn heads and start conversations wherever you go.

The Symbolism of the Wolf Necklace

The wolf is a powerful symbol that has been used in various cultures throughout history. In Native American culture, the wolf is seen as a symbol of loyalty, strength, and intelligence. In Norse mythology, the wolf is a symbol of both destruction and creation, as seen in the legend of Fenrir. Today, the wolf is still a popular symbol, especially in the world of jewelry design.

Wearing a wolf necklace is a good way to connect with the strength and loyalty of the wolf. It can be a reminder to stay true to oneself and to persevere in the face of challenges. Whether you choose a simple or intricate design, a wolf necklace is sure to make a statement and inspire admiration from those around you.

The Gods of the Wolf

In Norse mythology, the wolf is closely associated with the gods. Fenrir, the mighty wolf, is the son of the god Loki and is said to be destined to kill the god Odin during the events of Ragnarok. However, the wolf is also seen as a symbol of the god Odin, who is often depicted with his two wolves, Geri and Freki.

In other cultures, the wolf is associated with different gods and goddesses. For example, in Greek mythology, the god Apollo is sometimes found depicted with a wolf, while in Roman mythology, the goddess Venus is associated with the wolf as a symbol of motherhood and nurturing.

No matter which god or goddess the wolf is associated with, it is clear that the wolf has held a special place in the hearts and minds of people throughout history.

The Great Benefits of Wearing a Wolf Necklace

Wearing a wolf necklace offers many benefits beyond just adding a stylish accessory to your outfit. For one, the wolf is a symbol of strength and resilience, and wearing a wolf necklace can serve as a reminder to stay strong and persevere through challenges.

Additionally, the wolf is associated with loyalty and intelligence, making the wolf necklace a great gift for friends and loved ones. It can also be a meaningful way to honor one's own personal values and beliefs.

The Price of the Wolf Necklace

At Epic Loot Shop, we understand that price is an important consideration for our customers. That's why we offer high-quality wolf necklaces at competitive prices. We believe that everyone deserves to have access to beautiful and meaningful jewelry, and we are committed to making our products affordable and accessible.

Our wolf necklaces range in price from affordable leather options to more luxurious sterling silver designs. No matter your budget, you can find a wolf necklace that fits your style and personality.

The Stock Availability of the Wolf Necklace

We understand that our customers want to know that the products they are interested in are in stock and ready to ship. That's why we work hard to ensure that our wolf necklaces are always in stock and ready to ship. We constantly replenish our stock to ensure that we have a wide variety of designs and materials available.

If you have any questions about stock availability or need help selecting the right wolf necklace for you, our customer service team is here to help. Simply send us a message and we'll be happy to assist you.

Details and Care Instructions

At Epic Loot Shop, we believe in offering high-quality products that will last for years to come. Our wolf necklaces are made from durable materials and crafted with great attention to detail. However, like all jewelry, they require proper care to maintain their beauty.

To keep your wolf necklace looking its best, we recommend storing it in a dry place and avoiding exposure to water and chemicals. You can also clean your necklace with a soft cloth and gentle cleaner, such items as mild soap and water. With proper care, your wolf necklace will remain a cherished accessory for years to come.

A Gift for All Occasions

Looking for a unique and meaningful gift? A wolf necklace from Epic Loot Shop is the perfect choice. Whether you're celebrating a birthday, anniversary, or other special occasion, a wolf necklace is a thoughtful way to send someone to show your appreciation.

Our wolf necklaces come in a variety of styles and materials, making it easy to find the perfect gift for anyone on your list. And with our competitive pricing and fast shipping, you can rest assured that your gift will arrive on time and within your budget.

High-Quality Jewelry at a Great Price

At Epic Loot Shop, we pride ourselves on offering high-quality jewelry at an affordable price. Our wolf necklace collection is no exception. Despite the price of the intricate designs and premium materials, our necklaces are priced competitively to ensure that everyone can afford to wear a piece of wolf jewelry.

If you're worried about stock availability, don't be. Our wolf necklaces are some of our best-selling stock items, and we constantly replenish our stock to ensure that you can always find the perfect necklace for you.

Don't just take our word for it, though. Check out our customer reviews to see what others have to say about our wolf necklaces. Our customers rave about the quality and craftsmanship of our jewelry, as well as our fast shipping and excellent customer service.

Sell Wolf Necklaces at Epic Loot Shop

If you're a jewelry retailer looking to sell or expand your product offerings, consider selling our wolf necklaces at your store. Our collection of wolf necklaces is sure to be a hit with your customers, and we offer competitive wholesale pricing to ensure that you can make a profit while still offering affordable prices to your customers.

To learn more information about our wholesale pricing and listings, contact our sales team today. We'll be happy to send you more information and help you get started selling our wolf necklaces in your store.

Confirm Your Purchase Today

Ready to add a wolf necklace to your jewelry collection? Simply browse our collection of wolf necklaces, select your favorite design, and add it to your cart. It's that easy!

If you have any questions about our products or need help with your purchase, our friendly customer service team is here to help. Simply send us a message and we'll get back to you in no time.

Thank you for considering Epic Loot Shop for your wolf necklace purchase. We're confident that you'll love our collection of wolf necklaces as much as we do.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.