Viking Rune Necklace

Translation missing: cs.products.product.regular_price $99.99
Carry the protection of the gods with you always with this Helm of Awe Rune Viking Pendant. The Helm of Awe, a powerful symbol of defense against all forms of danger, is encircled by the sacred runes of the Elder...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Fenrir, the fierce wolf of Norse legend, embodies the untamed strength and wild spirit of the Viking warriors. This Viking pendant, crafted in stainless steel with a dual-tone finish, portrays Fenrir encased within a circle of ancient Elder Futhark runes....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Embark on a journey of mythic proportions with the Runic Arrowhead Necklace, a striking piece of Viking jewelry. This Viking necklace is a trinity of power, combining the Odin Spear Rune, Nordic Runes, and the Triple Horn. Each symbol resonates...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $38.99 On Sale
Ponořte se do mocných legend severské mytologie s tímto otočným přívěskem Viking Shield & Vegvisir. Tento výjimečný šperk Viking spojuje tři ikonické symboly do jedinečného talismanu. Vikingský štít představuje odolnost divokých válečníků, Vegvisir neboli Vikingský kompas je symbolem vedení a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Vegvisir Compass Rune Necklace je úžasný šperk, který zachycuje sílu starověkého severského symbolu. Tento náhrdelník, vyrobený z vysoce kvalitních materiálů, bude odvážným výrazem, ať už půjdete kamkoli.   Ručně vyrobené  Vysoce kvalitní materiály  Dovážíme do celého světa
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Embody the spirit of the ancient Vikings with this unique, high-quality Viking necklace. Named after Huginn and Muninn, Old Norse deities of thought and memory, two ravens elegantly adorn this pendant, symbolizing Odin's world-traveling informants. The rear features runes whispering...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Helm of Awe je spojena s náboženstvím Asatru spolu s Triqueta a Valknut. Náboženství Ásatrú je moderní verzí starověké norské víry. Rok 1973 byl rokem oživení starověkého náboženství. Žít život Ásatrú znamená držet se devíti ctností Ásatrú: odvaha, pravda, čest,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $34.99 On Sale
Channel the power of Norse legends with this imposing Viking Jewelry Mjölnir pendant. Mjölnir was the mythical hammer wielded by the god of thunder in Viking mythology. This substantial double-sided pendant depicts intricately woven dragon designs, paying tribute to the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
In this unique Viking necklace, the sacred symbolism of the Norse runes meets the timeless elegance of the Celtic Trinity Knot. The intricate knotwork, representing the interconnectedness of mind, body, and spirit, is interwoven with the mysterious inscriptions of the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $69.99 $39.99 On Sale
Helm of Awe, který má vyvolat strach v srdcích svých nepřátel, je spojován se silou hadů, paralyzuje jejich kořist svým jedem, než zaútočí na zabití. Ve své nejjednodušší podobě je tvořen tím, co se zdá být kombinací čtyř mladších M-run...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $51.99 $37.99 On Sale
Carry the protection of the gods with you always with this Helm of Awe Rune Viking Necklace. The Helm of Awe, a powerful symbol of defense against all forms of danger, is encircled by the sacred runes of the Elder...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
 Severský symbol často zastoupený v řezbách a vzorech spojených s posmrtným životem je Valknot často považován za symbol všemocného boha Odina. Znamená to také uzel zabitého. V severské mytologii toto znamení používají válečníci jako symbol jejich připravenosti dát svůj život...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Unlock the secrets of the Norse cosmos with this Viking Nordic Rune Pendant, a talisman of ancient wisdom and mystical power. At its center, the Vegvisir, the legendary Viking compass, points the way through the storms of life. Surrounding this...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $139.99
Wield the power of the ancients with this striking Norse Sword Rune Viking Pendant. Crafted from gleaming 925 silver, this pendant features an intricate depiction of a Norse sword, adorned with runic inscriptions and a brilliant red cubic zirconia. In...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $45.99 $34.99 On Sale
Embrace the power of transformation with this inspiring Dagaz Rune Viking Necklace. The pendant, featuring the Dagaz rune, is a symbol of new beginnings, of the dawn that follows the darkest night. In Norse tradition, the Dagaz rune represented the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Invoke the protection of the Norse gods with this powerful Tiwaz Algiz Viking Pendant. The pendant features two of the most sacred runes in Norse tradition: Tiwaz, the rune of honor and justice, and Algiz, the rune of protection and...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $39.99 On Sale
Embrace the power of transformation with this bold Skull Rune Viking Pendant. The centerpiece of this pendant is an intricately engraved skull, its surface adorned with ancient Norse runic script. In Norse tradition, the skull represented the impermanence of all...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $29.99
Carry the wisdom of the Norse with you always with this beautiful Runic Yggdrasil Tree Necklace. Crafted from high-quality stainless steel, this Viking necklace features the sacred tree of life, adorned with ancient Norse runes. The intricate detailing of the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Aim true with the Gungnir Odin's Weapon Inspired Arrowhead Pendant Necklace, designed to embody Odin’s flawless weapon. This Viking Necklace ensures that your goals never miss their mark, inspired by the myth that Odin’s spear never missed. It’s a piece...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $89.99 $69.99 On Sale
Connect with the life force of Yggdrasil through the Yggdrasil Nordic Runes Necklace. This piece intertwines the mystical runes with the Yggdrasil tree, central to Norse cosmology. This Viking Necklace is more than an accessory; it’s a link to the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $24.99 On Sale
The Vegvisir is a Norse amulet designed to help you safely find your way through treacherous landscapes. The runes on the face of the Vegvisir represent the cardinal directions, with the center one representing "safe passage". With this powerful symbol...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $44.99 $34.99 On Sale
The Thor's hammer pendant is a unique piece of Viking jewelry. Hand-formed, this jewelry invokes the past, the antiquity, and the authenticity of Viking, Celt, 16th-century, and other historical fashions. This Mjölnir necklace captures the essence of ancient craftsmanship and...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $89.99 $69.99 On Sale
The Yggdrasil, also known as the "World Tree", is a powerful symbol in Norse mythology that represents the connection between the nine realms. This pendant features the Yggdrasil tree in intricate detail, with its branches and roots reaching out to...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $84.99 $64.99 On Sale
Inspired by Viking mythology, this pendant combines modern style with ancient symbolism. Crafted from high-quality 925 silver, this pendant features the iconic Jormungandr serpent and the Vegvisir compass, both of which hold deep meaning in Norse culture. The intricate details...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $129.99
Unleash the warrior within you with this 925 Silver Viking Axe Shield with Runes Pendant. This powerful piece of Viking jewelry combines the formidable Viking axe and shield, adorned with ancient runes, symbolizing strength, protection, and the rich heritage of...

Symbols of the Age: Viking Rune Necklaces

Runes were the scripts used by ancient Vikings to write their languages. Today, Viking rune necklaces blend the mystique of Norse symbols with quality craftsmanship. Each necklace brings historic runic alphabets and motifs to life in a stunning jewelry piece.

The Allure of Runes

Runes served as the alphabet for writing Norse, Proto-Germanic, and other ancient languages. But they were more than just letters. Runes held symbolic power related to concepts like courage, joy, and transformation.

Runes graced artifacts and surfaces like weapons, stones, and jewelry as magical symbols. Their origins are shrouded in legend. According to Norse myth, Odin discovered the runic alphabets through spiritual sacrifice.

Viking rune necklaces often feature scripts like the elder and younger futharks. Wearing these cryptic alphabets links the owner to the Viking Age. Many admire runes for their deep mysticism.

Crafting Unique Necklaces

Today, Viking jewelry makers create stunning rune necklaces that feel substantial and full of meaning. Using historic alphabets and motifs gives each Viking-inspired piece connection to the past.

Jewelry artisans research Old Norse scripts and symbols to develop accurate reproductions. The necklaces may include phrases in ancient languages or depict meaningful Nordic images. Different materials like leather and stainless steel make bold statements.

Meticulous etching and stamping reflect the unique shapes of each runic letter. The striking scripts encircle the neck with otherworldly beauty. For many, wearing Viking runes feels both mystical and bold.

Compelling Examples

Here are some exquisite Viking rune necklace designs available today:

Runic Viking Rotating Necklace

A disc engraved with Norse runes and symbols rotates on this stainless steel pendant, revealing different images. The novel design provides multiple symbolic layers.

925 Silver Helm of Awe with Runes Pendant

The “Helm of Awe” Viking symbol combines with protective runic scripts on the face of this substantial pendant. Intricate stamped backgrounds surround the central design.

Fenrir Wolf Runic Necklace

A fearsome Fenrir wolf head cameo holds a rune stone in its jaws on this leather necklace. Together, the two Norse symbols represent primal energy.

Gungnir Spear Runic Arrowhead Necklace

Runes accent the etched tip of Odin’s legendary spear Gungnir on this oxidized Viking necklace. The spear point evokes power and protection.

Symbolic Power

With intricate Norse motifs and runic scripts, Viking rune necklaces summon the bold explorers and warriors of the past. Each necklace provides a meaningful connection to history and myth.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.