Gold Thor's Hammer Pendant

Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $37.99 On Sale
Harness the power of the gods with this Mjollnir Hammer Viking Pendant. The legendary hammer of Thor, the mightiest of the Norse gods, Mjollnir is a symbol of protection, strength, and the indomitable spirit of the Viking people. This intricately...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Drape yourself in the grandeur of Viking heritage with the King's Chain, a distinct piece of Viking jewelry symbolizing power. Adorned with Odin's wolves, Geri and Freki, this enormous necklace is a testament to the prestige of Viking kings. It's...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $45.90 $29.90 On Sale
In the heart of Asgard, where gods and legends intertwine, Thor's Hammer stands as a symbol of unparalleled power. This dual-colored Thor's Hammer necklace, crafted from stainless steel with an aged finish in silver and gold, embodies Viking might. Wear...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Mjolnir, Thor's mighty hammer, embodies unmatched power and resilience. Our Mjolnir necklace, a masterpiece of Viking jewelry, channels this indomitable spirit. Crafted from the finest stainless steel, this Viking necklace symbolizes both strength and durability. Perfectly designed to reflect the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Zlatý královský řetízek, nádherný kus vikingských šperků, ztělesňuje divokého ducha Úlfhéðnara, Odinových uctívaných válečníků. Jako pocta vikingskému řetězu zachycuje syrovost jejich bojového oděvu z vlčí kůže. Tento jedinečný designový znak severské tradice je přesvědčivou volbou pro nadšence vikingské kultury. Jeho...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $29.99 On Sale
Thorova zbraň, Mjöllnir, nebyla obyčejné kladivo. Často to bylo slyšet jako bouchnutí hromu a po vhození se mu to vrátilo do ruky. Tato zbraň inspirovaná bleskem nebyla jen hlavní oporou boha hromu; to byl také ikonický emblém, často viděný ve...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Jako hravý trik Loki ustřihl Sifiny zlaté vlasy a zažehl Thorův hněv. Aby Loki napravil svou chybu, vydal se do Svartalfheimu, srdce trpasličího řemesla. Tamní trpaslíci nejen pro Sif předali nové zámky, krásou soupeřili s těmi ztracenými, ale také vyráběli...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
In the halls of Valhalla, the echo of Thor's hammer rings eternal. This Mjolnir necklace, a proud member of the Viking jewelry family, carries the essence of Mjölnir – the symbol of strength, death, and rebirth. Once worn by Viking...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
In the heart of Asgard, where gods and legends intertwine, Thor's Hammer stands as a symbol of unparalleled power. This dual-colored Thor's Hammer necklace, crafted from stainless steel with an aged finish in silver and gold, embodies Viking might. Wear...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Harness the power of Thor with this exquisite stainless steel Mjolnir amulet, a prime example of Viking jewelry. Known from Norse mythology as the fearsome hammer of the thunder god, Mjolnir symbolizes strength, protection, and the power to shatter mountains....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Embrace the power of ancient Norse traditions with this striking Mjolnir pendant, a quintessential piece of Viking jewelry. At its heart, the Vegvisir design stands as a guide on your journey through life, flanked by Odin's loyal wolves, Geri and...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
In the pantheon of Viking jewelry, the King Chain stands as a symbol of power and prestige. This iconic Viking necklace, characterized by its dragon head clasps and the Mjölnir pendant, represents the duality of Thor's hammer - a weapon...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $34.99 On Sale
Channel the power of Norse legends with this imposing Viking Jewelry Mjölnir pendant. Mjölnir was the mythical hammer wielded by the god of thunder in Viking mythology. This substantial double-sided pendant depicts intricately woven dragon designs, paying tribute to the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In Norse mythology, the hammer of Thor and the wolves of Odin are potent symbols of protection and warrior spirit. This Viking pendant combines these two iconic motifs in a powerful talisman of strength and courage. The intricately engraved Mjolnir...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In the halls of Valhalla, the wolf reigns supreme. This Viking necklace, a testament to the primal power of these legendary beasts, features a chunky bronze chain leading to intricately engraved wolf head pendants. In Norse lore, wolves were revered...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $89.99 $69.99 On Sale
Legenda Channel Norse s tímto náhrdelníkem Viking Jewelry. Zlatý královský řetízek drží podrobný amulet Mjolnir, mýtické Thorovo kladivo. Tento přívěsek lemovaný divokými tygřími hlavami s pronikavýma modrýma očima vyzařuje ducha bojovníka. Složité uzlové řezby na Mjolniru představují ochranu a sílu....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Invoke the power of Thor and the wisdom of the wolf with this striking Wolf Mjolnir Viking Necklace. The centerpiece of this necklace is a beautifully crafted Mjolnir pendant, held firmly in the jaws of two snarling wolf heads. The...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Ukažte svého severského ducha s tímto smysluplným vikingským šperkařským náhrdelníkem. Na leštěném runovém řetězu je zavěšeno Thorovo legendární kladivo, Mjolnir, vyvedené ve složitých zlatých tónech. V severském mýtu mohli Mjolnirovu moc ovládat pouze hodní. Vyryté keltské uzly kývnou na staré...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $36.99 On Sale
Unleash the power of Thor with this awe-inspiring Mjolnir necklace. The pendant, a fusion of the legendary hammer and a fearsome Viking axe, is a testament to the might of the Norse gods. Expertly engraved on resilient steel, this Viking...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99
Ctěte starověké mýty s tímto keltským přívěskem Mjölnir. Ikonické Thorovo kladivo je detailně zpracováno pozoruhodnou rytinou, orámovanou složitým uzlem. V severské kultuře představoval Mjölnir čest, ochranu a zasvěcení. Keltské vzory symbolizovaly věčnost a jednotu s přírodou. Společně tyto motivy vytvářejí...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Embrace the essence of Viking valor with our King Chain, adorned with fierce wolf heads and a striking Gold Mjolnir pendant. Each wolf head on this exquisite chain symbolizes loyalty and perseverance, traits revered in Norse mythology. The Mjolnir pendant,...

The Power of Thor: Gold Thor's Hammer Pendants

In Norse mythology, Thor's hammer Mjölnir was a fearsome weapon that commanded the forces of thunder and lightning. Today, gold Thor's hammer pendants evoke this storied symbol of strength. Intricate details and quality craftsmanship create stunning wearable representations of an iconic Norse motif.

Thor's Hammer in Viking Culture

Thor was the Norse god of thunder and a great protector of gods and humans. His hammer Mjölnir struck lightning bolts to defeat enemies of order, including jötnar (giants). Believed to guarantee blessings and fertility, Thor's hammer adorned necklaces, weapons, and more.

The hammer's shape embodied concepts like destruction and creation. Its image invoked courage against chaos. Viking warriors often wore Thor's hammer pendants believing they conferred the god's protection and power.

Modern Thor's Hammer Jewelry

Today, Viking jewelry artisans craft Thor's hammer pendants that evoke the mighty weapon's mythic legacy. The detailed engravings and quality materials transform a historic Norse symbol into a substantial, meaningful accessory.

Jewelry makers carefully study Mjölnir's origins to shape faithful recreations. Intricate knotwork and runic accents surround each pendant's central hammer motif. Expert metalworking brings out fine details for a bold, iconic look.

For many, wearing a Thor's hammer pendant represents protection, strength, and connection to Norse heritage. The pendants make a statement about honoring the past and embracing historic values.

Striking Thor's Hammer Pendants

Here are some stunning gold Thor's hammer pendant designs from leading jewelers:

Thor's Hammer Pendant Necklace

This pendant combines a classic hammer shape with an intricate etched background. The polished gold finish gives it an elegant shine befitting a mythical weapon.

King Chain Wolves Holding Mjolnir Pendant

Two wolf heads grasp Thor's hammer on this substantial pendant. The combination of creatures evokes Norse legends and expert engraving brings out fur details.

Thor's Hammer Miolnir Anchor Style

Mjölnir's flat head and short handle interpret the hammer as an anchor in this artful pendant. The minimalist look modernizes an ancient Norse motif.

Miolnir Pendant With a Rune Bead

A gold Mjölnir hangs point down from an ornate rune-etched bead on this necklace. The combination celebrates Norse symbols and language.

An Ancient Icon

Gold Thor's hammer pendants merge age-old Norse motifs with modern artistry. Each one represents values like courage, fertility, and protection through a sacred Viking symbol. Wearing one links you to mythic stories and principles that still resonate.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.