Thors Hammer Necklace

Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $29.99 On Sale
Thorova zbraň, Mjöllnir, nebyla obyčejné kladivo. Často to bylo slyšet jako bouchnutí hromu a po vhození se mu to vrátilo do ruky. Tato zbraň inspirovaná bleskem nebyla jen hlavní oporou boha hromu; to byl také ikonický emblém, často viděný ve...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
In the heart of Asgard, where gods and legends intertwine, Thor's Hammer stands as a symbol of unparalleled power. This dual-colored Thor's Hammer necklace, crafted from stainless steel with an aged finish in silver and gold, embodies Viking might. Wear...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Embrace the power and mystique of Norse mythology with the King Chain Fenrir Holding Mjolnir Pendant. This striking Viking necklace features the mighty Fenrir, the legendary wolf, holding the revered Mjolnir pendant, Thor's hammer. Crafted with exquisite detail, this piece...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $189.99
Unveil the might of Thor with this majestic 925 Silver Huge Thor's Hammer Pendant. Crafted with precision, it represents Thor's indomitable power and authority in Norse mythology. This pendant is not just a piece of Viking jewelry; it is a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Zlatý královský řetízek, nádherný kus vikingských šperků, ztělesňuje divokého ducha Úlfhéðnara, Odinových uctívaných válečníků. Jako pocta vikingskému řetězu zachycuje syrovost jejich bojového oděvu z vlčí kůže. Tento jedinečný designový znak severské tradice je přesvědčivou volbou pro nadšence vikingské kultury. Jeho...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $49.99 On Sale
Mjolnir, mocné Thorovo kladivo ze severské legendy, symbol hromu a síly vyrovnávající hory, je nyní zvěčněno v našich nádherných vikingských špercích. Tento náhrdelník Thor's Hammer, uctívaný keltský talisman, slibuje svému nositeli dotek Thorovy síly a spojuje starodávnou víru s pozoruhodnou...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $39.99 On Sale
Unleash your inner warrior with this substantial Mjolnir bracelet, a bold statement in Viking jewelry. Inspired by Thor's legendary hammer, this stainless steel cuff is designed to embody the primal power of this iconic symbol. With its prominent hammer motif...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $19.99 $9.99 On Sale
Open your favorite bottled beverages with ease with the Mjolnir Bottle Opener. Made from premium grade stainless steel, it has a sturdy construction that allows it to withstand heavy use without bending or breaking. Its unique design is inspired by...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $45.90 $29.90 On Sale
In the heart of Asgard, where gods and legends intertwine, Thor's Hammer stands as a symbol of unparalleled power. This dual-colored Thor's Hammer necklace, crafted from stainless steel with an aged finish in silver and gold, embodies Viking might. Wear...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Mjolnir, Thor's mighty hammer, embodies unmatched power and resilience. Our Mjolnir necklace, a masterpiece of Viking jewelry, channels this indomitable spirit. Crafted from the finest stainless steel, this Viking necklace symbolizes both strength and durability. Perfectly designed to reflect the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $21.99 $14.99 On Sale
Probably one of the most famous weapons in Norse mythology, Mjölnir is the hammer of Thor. the Mjöllnir would return to his hands like a boomerang whenever thrown at an enemy. it is used both as a weapon of destruction...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
In the heart of Norse mythology, Geri and Freki, Odin's wolves, symbolize both chaos and protection. This handcrafted Viking necklace features a heavy-duty stainless steel King Chain adorned with their fierce heads. Suspended from the chain is a large Mjolnir...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $34.99
Thorovou oblíbenou zbraní bylo jeho kladivo Mjöllnir. Žádné obyčejné kladivo, Mjöllnir by se mu vrátil do rukou jako bumerang, kdykoli by ho hodil na nepřítele. Jako bůh hromu bylo často vnímáno, že zvuk hromu, který byl často slyšet, byl zvuk...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Jako hravý trik Loki ustřihl Sifiny zlaté vlasy a zažehl Thorův hněv. Aby Loki napravil svou chybu, vydal se do Svartalfheimu, srdce trpasličího řemesla. Tamní trpaslíci nejen pro Sif předali nové zámky, krásou soupeřili s těmi ztracenými, ale také vyráběli...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Během Midgardova zrodu vytvořil Odin první vlky, Geri a Freki, jako společníky. Jejich jména, synonyma pro „chamtivý“ a „hltavý“, symbolizovala jejich prvotní hlad. Když prošli Midgardem, stali se předky všech vlků. Legenda našeptává, že Vikingové, Ódinovy ​​lidské děti, vykovali složité...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $34.99
Kromě toho, že je Mjölnir válečnou zbraní, slouží také jako obřadní nástroj. Používá se jako nástroj požehnání při narozeních, svatbách a dokonce i pohřbech. Symbol Mjölnir byl nalezen na mnoha náhrobcích až do roku 1300 našeho letopočtu. Existuje několik starověkých...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $19.99 $14.99 On Sale
This Hammer lanyard Keychain is made from paracord 550 and micro cord. The beads are made by hand casting. You can choose one of four styles.  100% Handmade  High-quality materials  We ship worldwide
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
In the halls of Valhalla, the echo of Thor's hammer rings eternal. This Mjolnir necklace, a proud member of the Viking jewelry family, carries the essence of Mjölnir – the symbol of strength, death, and rebirth. Once worn by Viking...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Harness the power of Thor with this exquisite stainless steel Mjolnir amulet, a prime example of Viking jewelry. Known from Norse mythology as the fearsome hammer of the thunder god, Mjolnir symbolizes strength, protection, and the power to shatter mountains....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Embrace the power of ancient Norse traditions with this striking Mjolnir pendant, a quintessential piece of Viking jewelry. At its heart, the Vegvisir design stands as a guide on your journey through life, flanked by Odin's loyal wolves, Geri and...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $79.99 $59.99 On Sale
Spojení mezi Odinem a jeho havrany, Huginem a Muninem, je hluboké a je to příběh starší než samotná vikingská historie. Ještě dlouho před začátkem vikingského věku na konci osmého století byly Ódinovy ​​přilby a šperky často zobrazovány v doprovodu jednoho...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $34.99
Podívejte se na majestátní poctu vikingskému dědictví – exkluzivní vikingský šperk inspirovaný Thorem. Tento sběratelský kousek, vytvořený podle příběhů o odvážném bohu Thorovi, jedinečně kombinuje jeho bouřlivou sílu a Mjöllnir, jeho ikonické kladivo. Tento vikingský prsten ztělesňuje ušlechtilého ochránce Valhally...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
In the pantheon of Viking jewelry, the King Chain stands as a symbol of power and prestige. This iconic Viking necklace, characterized by its dragon head clasps and the Mjölnir pendant, represents the duality of Thor's hammer - a weapon...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99
Tento vlčí přívěsek Viking Jewelry ctí Úlfhéðnar, elitní severské válečníky spojené s Odinem, kteří šli do bitvy s vlčí kůží. Podle legendy tito děsiví bojovníci ztělesňovali ducha vlka. Náš detailní přívěsek vlka zachycuje divokost a divočinu tohoto ikonického vikingského symbolu....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $39.99 $34.99 On Sale
Channel the power of Norse legends with this imposing Viking Jewelry Mjölnir pendant. Mjölnir was the mythical hammer wielded by the god of thunder in Viking mythology. This substantial double-sided pendant depicts intricately woven dragon designs, paying tribute to the...

The Allure of Thor's Hammer Necklace

The fascination with Viking culture has permeated the global sphere. With their brave exploits, unique mythology, and distinctive aesthetics, they have woven an enticing narrative that transcends time. Among their intriguing symbols, Thor's Hammer – Mjolnir, has taken center stage, inspiring a collection of distinctive jewelry that resonates with the Viking spirit.

Thors Hammer Necklace: An Emblem of Power and Protection

Thors Hammer Necklace isn't just a piece of jewelry. It's an embodiment of history, mythology, and the strength of Thor, the Viking God of Thunder. Mjolnir, representing protection, power, and blessings, is not merely an accessory; it's an extension of one's persona, reflecting one's affinity to the Viking culture's intriguing elements.

Unraveling the Best-Sellers: Our Thors Hammer Necklace Collection

Our Thors Hammer Necklace Collection captures the strength and allure of the Viking era. But let's delve deeper into some of our most popular pieces from this majestic assembly:

Thor Hammer Mjolnir Gold-Silver

The Thor Hammer Mjolnir Gold-Silver necklace showcases an exquisite blend of gold and silver, encapsulating the mighty aura of Mjolnir. Its design draws upon the heart of Viking artistry, making it a standout piece for any Viking enthusiast.

Thor's Hammer Mjolnir with Celtic Carving

Our Thor's Hammer Mjolnir with Celtic Carving boasts intricate designs inspired by Celtic patterns. The intertwining lines and loops exude an air of mystery and ancient wisdom, evoking a sense of deep connection to the Viking age.

King Chain Fenrir Holding Mjolnir Pendant

Symbolizing the fearsome wolf Fenrir holding Mjolnir, this pendant on a King Chain offers a unique perspective on Viking mythology. The representation of Fenrir's strength combined with Thor's hammer brings together two potent symbols of power in Viking lore.

925 Silver Huge Thor's Hammer Pendant

Crafted from high-quality 925 Silver, this Huge Thor's Hammer Pendant stands as a symbol of robustness and longevity. Its grand size makes it a statement piece, reflecting the wearer's bold character.

Gold King Chain With Wolf Heads & Mjolnir Pendant

This Gold King Chain necklace, adorned with wolf heads and a Mjolnir pendant, encapsulates the essence of Viking warrior elegance. The combination of gold, the noble metal, with the fierce wolf heads and Mjolnir, makes this necklace an authentic representation of Viking symbolism.

Massive Thor's Hammer Necklace

For those looking to make a bold statement, our Massive Thor's Hammer Necklace is the ideal choice. It's a piece that doesn't shy away from asserting its presence, much like the Vikings who were proud and fearless.

Silver-Gold Thor's Hammer Viking Bracelet

Our Silver-Gold Thor's Hammer Viking Bracelet is a fusion of style and symbolism. The union of silver and gold, along with the iconic Mjolnir design, offers a striking accessory that effortlessly melds with both casual and formal attire.

A Commitment to Quality: Our Craftsmanship

At the heart of our collection is our commitment to quality. We understand the importance of longevity in jewelry, which is why we ensure our pieces are crafted from the highest quality stainless steel and silver. These materials are known for their durability and resistance to rust and tarnishing.

Exceptional Authenticity and Symbolic Uniqueness

Every piece of jewelry in our collection is meticulously crafted, ensuring authenticity and high quality. The symbolic uniqueness of our Thors Hammer Necklace Collection is evident in each design, reflecting our respect and admiration for Viking culture.

Experience the Magic of Viking Symbolism

From our Thor Hammer Mjolnir Gold-Silver necklace to our Silver-Gold Thor's Hammer Viking Bracelet, our collection is designed to inspire and captivate. Whether you're a Viking enthusiast or simply an admirer of unique jewelry, our Thors Hammer Necklace Collection offers an enchanting journey into the world of Viking symbolism. Embrace the magic, feel the power, and carry the spirit of the Vikings with you.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.