Mens Viking Jewelry

Translation missing: cs.products.product.regular_price $115.99 $84.90 On Sale
Immerse yourself in the mystic allure of the north with our 925 Sterling Silver Viking Rune Ring. Each etching, a timeless Nordic rune, whispers ancient tales of valor and glory. Handcrafted, this ring is a piece of history revived, resonating...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
Vegvisir znamená „To, co ukazuje cestu“. Nordikové věřili, že Vegvisir jim měl poskytnout vedení, když byli ztraceni v životě. Často se vyskytuje v Huldově rukopisu a často se nacházel na vikingských dlouhých lodích, aby je vedl zpět domů z dlouhých...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $99.99 $79.99 On Sale
In the epic saga of Norse mythology, Jormungandr, the World Serpent, coils around Midgard, waiting for the fated day of Ragnarök. This legendary creature, a symbol of immense strength and protection, inspires our top-selling Jormungandr Necklace. Forged from durable stainless...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Fenrir, the fierce wolf of Norse legend, embodies the untamed strength and wild spirit of the Viking warriors. This Viking pendant, crafted in stainless steel with a dual-tone finish, portrays Fenrir encased within a circle of ancient Elder Futhark runes....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $38.99 On Sale
Ponořte se do mocných legend severské mytologie s tímto otočným přívěskem Viking Shield & Vegvisir. Tento výjimečný šperk Viking spojuje tři ikonické symboly do jedinečného talismanu. Vikingský štít představuje odolnost divokých válečníků, Vegvisir neboli Vikingský kompas je symbolem vedení a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $44.99 $29.99 On Sale
Ponořte se do starověké moudrosti s tímto vikingským šperkem inspirovaným mystickými runovými abecedami. Před latinskou abecedou sloužily runy jako klíčové komunikační nástroje v několika germánských jazycích. Náš kus odráží skandinávský futhark, odvozený z počátečních šesti písmen abecedy: F, U, Þ,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $69.99 $59.99 On Sale
Na trhu je nepřeberné množství dekorativních a módních šperků, ale může být obtížné najít náramek, který je stylový i funkční.Pro ty, kteří chtějí šperk, který jim pomůže vyniknout z davu, nabízíme náš náramek Jormungandr. Slovo Jormungandr je odvozeno ze severské...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $49.99 On Sale
In Norse mythology, Jormungandr, the World Serpent, coils around the earth, an eternal symbol of strength and resilience. Our Jormungandr bracelet, a unique piece of Viking jewelry crafted from durable stainless steel, embodies this legendary creature's might. Available in three...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $49.99 On Sale
In Norse mythology, Jormungandr, the World Serpent, encircles the earth in an endless loop. Our Jormungandr Snake Bracelet, a piece of Viking jewelry crafted from premium stainless steel, embodies this legendary creature's eternal strength. With its sleek silver-gun finish and...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $99.99 $79.99 On Sale
In the epic realms where gods and legends clash, Jormungandr, the World Serpent, coils around the earth, embodying the eternal cycle of existence. This fierce Jormungandr Snake Necklace captures the essence of this mythical beast, forged in durable stainless steel...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $44.99 $29.99 On Sale
In the age of Vikings, when the power of the runes was etched in stone and bone, this Viking ring was more than a mere adornment. Each letter carved into its band holds a mystic power, a whisper of the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
Představujeme mocný emblém severské mytologie v naší kolekci vikingských šperků, Aegishjalmur neboli Helm of Awe. Jeho osm ramen, vycházejících z centrálního bodu, připomínající ostnaté trojzubec, představuje ochranu a vítězství. Věřilo se, že tento symbol, který starověcí válečníci nosili mezi obočím,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $67.99 $49.99 On Sale
Ponořte se do silné severské mytologie s tímto výrazným vikingským šperkem, který je poctou legendárnímu Odinovu kopí Gungnirovi. Tento úžasný přívěsek vyzařuje atmosféru síly, neochvějného odhodlání, přímosti a cti – vlastnosti ztělesněné samotným magickým kopím. Gungnir, bájně mistrovsky vytvořený trpaslíky,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $39.99 On Sale
Summon protection and guidance with this powerful pendant. The Vegvisir & Aegishjalmur Pendant Necklace is a beautiful and powerful combination of three symbols, two of which are used by Norse Mythology fanatics: Vegvisir – “The Norse Compass” provides guidance, leading...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Legendární Odinovo kopí jménem Gungnir byla mocná zbraň vytvořená trpaslíky. Bylo to tak dobře vyvážené, že nikdy neminulo svůj cíl. Tento přívěsek vzdává hold tomuto magickému kopí a symbolizuje Sílu, Neochvějné odhodlání, Přímost a Čest.Inspirováni příběhem o kopí Gungnir, rozhodli...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $44.99 $31.99 On Sale
The Celtic Trinity Knot - The mystery surrounding these symbols, like in many mythologies, is what makes them so attractive. The most plausible interpretation is that it symbolizes the life cycle of birth, death, and rebirth, although we can't be...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
V dobách nejistoty často zapomínáme na mocnou odolnost a sílu, která v nás sídlí. Aby nám připomněl naši vnitřní udatnost, slouží „Duch bojovníka: Prsten Valknut“ jako mocný maják, kus vikingského šperku navržený tak, aby přivolal hrdinu předurčeného v každém z...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
In the realm of Norse legends, where courage and strength are prized above all, the symbols of power are etched in stone and steel. This Norse Amulet Necklace, a trinity of the mighty spear, the Valknut, and the Helm of...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Drape yourself in the grandeur of Viking heritage with the King's Chain, a distinct piece of Viking jewelry symbolizing power. Adorned with Odin's wolves, Geri and Freki, this enormous necklace is a testament to the prestige of Viking kings. It's...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $45.90 $29.90 On Sale
In the heart of Asgard, where gods and legends intertwine, Thor's Hammer stands as a symbol of unparalleled power. This dual-colored Thor's Hammer necklace, crafted from stainless steel with an aged finish in silver and gold, embodies Viking might. Wear...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $44.99 On Sale
"Helm of Awe - Nosil jsem před syny lidí - Na obranu mého pokladu; Mezi všemi jsem byl sám silný, Pomyslel jsem si, Protože jsem nenašel žádnou sílu, která by se vyrovnala mé vlastní" Aegishjalmur  – Helm of Awe, známý jako jeden z nejzáhadnějších a nejmocnějších...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $69.99 $39.99 On Sale
In the heart of Norse mythology, Yggdrasil, the World Tree, and Jormungandr, the Midgard Serpent, are symbols of the cosmos and life's eternal cycle. This Viking jewelry masterpiece, a rotating pendant, beautifully combines these powerful symbols. Crafted with intricate detail,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
This braided dragon heads Viking bracelet is inspired by the Viking art style. The body of the bracelet is decorated with a twisting spiral motif, while the ends are surmounted by stylized dragon heads. Similar dragons can be seen on...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Mjolnir, Thor's mighty hammer, embodies unmatched power and resilience. Our Mjolnir necklace, a masterpiece of Viking jewelry, channels this indomitable spirit. Crafted from the finest stainless steel, this Viking necklace symbolizes both strength and durability. Perfectly designed to reflect the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $89.99 $69.99 On Sale
Nejmocnějším tvorem ve světě severské mytologie je vlk Fenir. Tento náramek je vyroben z vysoce kvalitního kovu s prémiovou povrchovou úpravou. Je to nekonečný zdroj inspirace a motivace pro velkého milovníka psů, statečného bojovníka i nebojácné věřící. Noste ho, abyste...

Rediscovering Ancient Mysteries: The Craftsmanship of Men's Viking Jewelry

The world of Viking jewelry presents a captivating mix of symbolism, mythology, and master craftsmanship. Born from the heart of the Viking era (AD 793–1066), these pieces are more than mere trinkets – they are deeply meaningful, drawing inspiration from an array of Viking symbols. Let us explore the majesty of this fascinating genre of jewelry.

The Enigma of Viking Symbols

Viking symbols represent a powerful narrative within the jewelry pieces, embodying deep spiritual beliefs, cultural ethos, and historical lore. They were profound channels of communication, used to express the Vikings' fears, ambitions, hopes, and strengths.

Vegvisir: An Icelandic Compass

The Vegvisir, known as the Icelandic compass, is a significant symbol in Viking jewelry. This icon, believed to prevent one from losing their way in rough weather, is often incorporated into necklaces and pendants as a token of guidance and protection.

The Mysterious Valknut

The Valknut, a symbol comprising three interconnected triangles, is another commonly used motif. Often found in burial sites, it is believed to represent the journey of the soul from life to afterlife, making it a poignant and meaningful element in Viking jewelry.

Aegishjalmur: The Helm of Awe

The Helm of Awe, or Aegishjalmur, signifies protection and victory in battle. This symbol of eight spiked tridents radiating from a central point embodies the Vikings' courage and determination. As a jewelry element, it symbolizes the wearer's bold spirit and resilience.

The Intrigue of Viking Runes

Viking Runes, the oldest form of the runic alphabets, serve as a vital inspiration. These glyphs hold profound meanings, from marking significant events, invoking divine protection, to expressing deep emotions. they bring a touch of ancient wisdom and mystery.

Dragons and Mythological Beasts

The Viking lore is rich with dragons and mythological beasts, symbols of power and destruction. Serpents, in particular, were sacred to the Vikings, representing fertility and rebirth. These figures, crafted onto rings or pendants, exhibit a raw, primal elegance.

Fenrir, The Norse Wolf

Incorporating Fenrir, the Norse Wolf, speaks of an intense narrative. As the prophecy foretold, Fenrir would break his chains during Ragnarök (the end of the world). Representing raw power and ferocity, jewelry pieces bearing Fenrir symbolize rebellion against conformity and restrictions.

Jormungandr, Midgard Serpent

Depictions of Jormungandr, the Midgard Serpent, illustrate the cyclical nature of life and death. As a bracelet or an amulet, the Midgard Serpent tells a tale of the endless ebb and flow of existence.

Yggdrasil - The Tree of Life

Yggdrasil, the Tree of Life, is another potent symbol of interconnectedness and the cyclic pattern of existence. As an image in Viking jewelry, it underscores the wearer's appreciation for life's profound interconnections and cycles.

Mjölnir: Thor's Hammer

No Viking jewelry collection would be complete without representations of Mjölnir, Thor's Hammer. Symbolizing protection and righteousness, this symbol serves as a reminder of the eternal struggle between good and evil. Jewelry pieces inspired by Mjölnir resonate with the Viking spirit of justice and valor.

Gungnir: Odin's Spear

Odin's spear, Gungnir, was a weapon that never missed its mark. Jewelry featuring Gungnir represents precision, focus, and an unyielding pursuit of one's goals. It is a token of ambition, mastery, and wisdom.

Unmatched Craftsmanship and Quality

Beyond the symbolism, Our men's Viking jewelry stands out for its superior craftsmanship. Our collection is made of high-quality stainless steel, ensuring the pieces won't fade or tarnish over time. The attention to detail is apparent in every design, from intricate engraving to the flawless finish.

For those seeking a luxurious touch, our silver Viking jewelry offers an authentic experience. Each piece is made from high-quality silver, ensuring its durability and long-lasting appeal. Symbolic uniqueness is paramount in our designs, presenting a harmonious blend of authenticity, quality, and exclusivity.

In conclusion, men's Viking jewelry is a fusion of ancient symbolism and exquisite craftsmanship. It offers a unique way to connect with history, culture, and spirituality. As each symbol holds a powerful narrative, wearing such a piece isn't just a style statement – it's a bold declaration of one's ethos, a testament to the enduring spirit of the Vikings.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.