Viking Jewelry

Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $38.99 On Sale
Ponořte se do mocných legend severské mytologie s tímto otočným přívěskem Viking Shield & Vegvisir. Tento výjimečný šperk Viking spojuje tři ikonické symboly do jedinečného talismanu. Vikingský štít představuje odolnost divokých válečníků, Vegvisir neboli Vikingský kompas je symbolem vedení a...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
Vegvisir znamená „To, co ukazuje cestu“. Nordikové věřili, že Vegvisir jim měl poskytnout vedení, když byli ztraceni v životě. Často se vyskytuje v Huldově rukopisu a často se nacházel na vikingských dlouhých lodích, aby je vedl zpět domů z dlouhých...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $99.99 $79.99 On Sale
In the epic saga of Norse mythology, Jormungandr, the World Serpent, coils around Midgard, waiting for the fated day of Ragnarök. This legendary creature, a symbol of immense strength and protection, inspires our top-selling Jormungandr Necklace. Forged from durable stainless...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Fenrir, the fierce wolf of Norse legend, embodies the untamed strength and wild spirit of the Viking warriors. This Viking pendant, crafted in stainless steel with a dual-tone finish, portrays Fenrir encased within a circle of ancient Elder Futhark runes....
Translation missing: cs.products.product.regular_price $44.99 $29.99 On Sale
Ponořte se do starověké moudrosti s tímto vikingským šperkem inspirovaným mystickými runovými abecedami. Před latinskou abecedou sloužily runy jako klíčové komunikační nástroje v několika germánských jazycích. Náš kus odráží skandinávský futhark, odvozený z počátečních šesti písmen abecedy: F, U, Þ,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $69.99 $59.99 On Sale
Na trhu je nepřeberné množství dekorativních a módních šperků, ale může být obtížné najít náramek, který je stylový i funkční.Pro ty, kteří chtějí šperk, který jim pomůže vyniknout z davu, nabízíme náš náramek Jormungandr. Slovo Jormungandr je odvozeno ze severské...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $49.99 On Sale
In Norse mythology, Jormungandr, the World Serpent, encircles the earth in an endless loop. Our Jormungandr Snake Bracelet, a piece of Viking jewelry crafted from premium stainless steel, embodies this legendary creature's eternal strength. With its sleek silver-gun finish and...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
In the realm of Norse legends, where courage and strength are prized above all, the symbols of power are etched in stone and steel. This Norse Amulet Necklace, a trinity of the mighty spear, the Valknut, and the Helm of...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $49.99 On Sale
In Norse mythology, Jormungandr, the World Serpent, coils around the earth, an eternal symbol of strength and resilience. Our Jormungandr bracelet, a unique piece of Viking jewelry crafted from durable stainless steel, embodies this legendary creature's might. Available in three...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $44.99 $29.99 On Sale
In the age of Vikings, when the power of the runes was etched in stone and bone, this Viking ring was more than a mere adornment. Each letter carved into its band holds a mystic power, a whisper of the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $99.99 $79.99 On Sale
In the epic realms where gods and legends clash, Jormungandr, the World Serpent, coils around the earth, embodying the eternal cycle of existence. This fierce Jormungandr Snake Necklace captures the essence of this mythical beast, forged in durable stainless steel...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
Představujeme mocný emblém severské mytologie v naší kolekci vikingských šperků, Aegishjalmur neboli Helm of Awe. Jeho osm ramen, vycházejících z centrálního bodu, připomínající ostnaté trojzubec, představuje ochranu a vítězství. Věřilo se, že tento symbol, který starověcí válečníci nosili mezi obočím,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $67.99 $49.99 On Sale
Ponořte se do silné severské mytologie s tímto výrazným vikingským šperkem, který je poctou legendárnímu Odinovu kopí Gungnirovi. Tento úžasný přívěsek vyzařuje atmosféru síly, neochvějného odhodlání, přímosti a cti – vlastnosti ztělesněné samotným magickým kopím. Gungnir, bájně mistrovsky vytvořený trpaslíky,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $39.99 On Sale
Summon protection and guidance with this powerful pendant. The Vegvisir & Aegishjalmur Pendant Necklace is a beautiful and powerful combination of three symbols, two of which are used by Norse Mythology fanatics: Vegvisir – “The Norse Compass” provides guidance, leading...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Legendární Odinovo kopí jménem Gungnir byla mocná zbraň vytvořená trpaslíky. Bylo to tak dobře vyvážené, že nikdy neminulo svůj cíl. Tento přívěsek vzdává hold tomuto magickému kopí a symbolizuje Sílu, Neochvějné odhodlání, Přímost a Čest.Inspirováni příběhem o kopí Gungnir, rozhodli...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $34.99 On Sale
V dobách nejistoty často zapomínáme na mocnou odolnost a sílu, která v nás sídlí. Aby nám připomněl naši vnitřní udatnost, slouží „Duch bojovníka: Prsten Valknut“ jako mocný maják, kus vikingského šperku navržený tak, aby přivolal hrdinu předurčeného v každém z...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $44.99 $31.99 On Sale
The Celtic Trinity Knot - The mystery surrounding these symbols, like in many mythologies, is what makes them so attractive. The most plausible interpretation is that it symbolizes the life cycle of birth, death, and rebirth, although we can't be...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $74.99 $54.99 On Sale
Drape yourself in the grandeur of Viking heritage with the King's Chain, a distinct piece of Viking jewelry symbolizing power. Adorned with Odin's wolves, Geri and Freki, this enormous necklace is a testament to the prestige of Viking kings. It's...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
This braided dragon heads Viking bracelet is inspired by the Viking art style. The body of the bracelet is decorated with a twisting spiral motif, while the ends are surmounted by stylized dragon heads. Similar dragons can be seen on...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $59.99 $44.99 On Sale
"Helm of Awe - Nosil jsem před syny lidí - Na obranu mého pokladu; Mezi všemi jsem byl sám silný, Pomyslel jsem si, Protože jsem nenašel žádnou sílu, která by se vyrovnala mé vlastní" Aegishjalmur  – Helm of Awe, známý jako jeden z nejzáhadnějších a nejmocnějších...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $45.90 $29.90 On Sale
In the heart of Asgard, where gods and legends intertwine, Thor's Hammer stands as a symbol of unparalleled power. This dual-colored Thor's Hammer necklace, crafted from stainless steel with an aged finish in silver and gold, embodies Viking might. Wear...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $69.99 $39.99 On Sale
In the heart of Norse mythology, Yggdrasil, the World Tree, and Jormungandr, the Midgard Serpent, are symbols of the cosmos and life's eternal cycle. This Viking jewelry masterpiece, a rotating pendant, beautifully combines these powerful symbols. Crafted with intricate detail,...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $34.99 On Sale
Mjolnir, Thor's mighty hammer, embodies unmatched power and resilience. Our Mjolnir necklace, a masterpiece of Viking jewelry, channels this indomitable spirit. Crafted from the finest stainless steel, this Viking necklace symbolizes both strength and durability. Perfectly designed to reflect the...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $89.99 $69.99 On Sale
Nejmocnějším tvorem ve světě severské mytologie je vlk Fenir. Tento náramek je vyroben z vysoce kvalitního kovu s prémiovou povrchovou úpravou. Je to nekonečný zdroj inspirace a motivace pro velkého milovníka psů, statečného bojovníka i nebojácné věřící. Noste ho, abyste...
Translation missing: cs.products.product.regular_price $49.99 $37.99 On Sale
Jormungandr, the World Serpent, symbolizes the potent tenacity of the fearless Norsemen. This exquisite Jormungandr necklace, a striking piece of Viking jewelry, features a delicately crafted serpent with its tail coiled over its mouth, capturing the essence of this legendary...

Epic Loot's Enthralling Viking Jewelry Collection

As purveyors of exceptional Viking and Norse jewelry designs, we at Epic Loot are excited to showcase our captivating Viking jewelry collection. Drawing inspiration from a wealth of historical sources, our handcrafted Viking jewelry pieces will transport you back to the Viking Age, when Norse gods like Thor and Odin ruled the world.

Delving into Viking History and Norse Mythology

Our Viking jewelry is inspired by the rich history and mythology of the Vikings, who lived in Scandinavia and Europe during the Viking Age. We've immersed ourselves in the sagas, Eddas, and academic research to provide unique pieces that truly represent the authentic Viking culture.

Unearthing Viking Jewelry Artifacts

Archaeologists have discovered a wealth of Viking jewelry artifacts, including rings, bracelets, and necklaces, in locations such as Norway, Sweden, Denmark, and Iceland. These precious metal artifacts provide us with valuable insights into the Vikings' daily lives, beliefs, and customs.

Runestones and Inscriptions: Viking Symbols of Power

Viking symbols, often found on runestones and inscriptions, offer an intriguing glimpse into the world of the Vikings. We've studied these symbols and incorporated them into our designs, ensuring our Viking jewelry is both historically accurate and visually stunning.

The Divine Influence: Norse Gods in Viking Jewelry

Our collection features designs inspired by the Norse gods, such as Thor's hammer and Odin's ravens, Huginn and Muninn. These powerful symbols were worn by the Vikings for protection and as a testament to their faith in the gods.

Tracing the Vikings' Footsteps: Where They Left Their Mark

The Vikings left an indelible mark on the world through their travels and conquests. From Scandinavia to the British Isles, France, and even as far as North America, the Vikings lived, traded, and established settlements. Their influence can still be seen today in the art, architecture, and languages of the regions they visited, as well as in the captivating stories passed down through generations.

Celebrating the Art of Craftsmanship

We take pride in our handcrafted Viking jewelry, using only the finest precious metals such as silver and gold to create exquisite pieces that honor the craftsmanship of the Viking Age. Each piece tells a story of the Vikings who once ruled the land.

Rings of Power: Viking Rings for Warriors and Kings

Our Viking rings, inspired by the designs of the Viking Age, are perfect for those who seek to channel the spirit of the legendary warriors and kings. With symbols like Thor's hammer and the Valknut, these rings serve as a powerful reminder of the Vikings' strength and courage.

Bracelets: Embodying the Spirit of the Viking Warrior

Viking bracelets, often adorned with intricate designs and symbols, were worn by the Vikings as a symbol of strength and courage. Our collection features a range of unique bracelets that embody the spirit of the Viking warrior.

Necklaces: A Connection to the Norse Gods

Viking necklaces were worn to symbolize a connection to the Norse gods, offering protection and guidance in life and battle. Our necklaces of course feature powerful symbols like the Helm of Awe and the Tree of Life, Yggdrasil, to help you forge your own connection with the gods.

Brooches: Practical Elegance in Viking Jewelry

Brooches were an essential part of Viking life, serving both practical and decorative purposes. Our collection of brooches showcases the intricate designs and craftsmanship that characterized the Viking Age.

The Art of Metal: Bronze, Silver, and Gold in Viking Jewelry

Viking jewelry was crafted from various precious metals, such as bronze, silver, and gold. We've incorporated these metals into our designs, ensuring that our Viking jewelry reflects the beauty and artistry of the original pieces.

The World of Viking Symbols: A Journey Through Norse Mythology

Our collection of Viking jewelry showcases a diverse array of symbols, each with its own unique story rooted in Norse mythology. Explore our collections to discover the rich tapestry of legends and tales that have captivated generations.

The Norse Compass (Vegvisir) Collection: Guiding the Way

The Vegvisir, or Norse compass, was believed to help Vikings navigate through storms and rough seas. Our Vegvisir collection features stunning pieces that serve as a reminder to always find your way, no matter the challenges you face.

Helm of Awe (Aegishjalmur) Collection: Invoking Protection and Courage

The Aegishjalmur, or Helm of Awe, is a powerful symbol believed to offer protection and instill courage in its wearer. Our Aegishjalmur collection showcases this potent symbol, allowing you to harness its power in your own life.

Norse Alphabet (Runes) Collection: Unlocking Ancient Wisdom

Runes, the Norse alphabet, were used for divination, communication, and protection. Our Runes collection features intricate designs incorporating these ancient symbols, connecting you to the wisdom of the Viking Age.

World Serpent (Jormungandr) Collection: Embracing the Cycle of Life

Jormungandr, the World Serpent, represents the cyclical nature of life and the interconnectedness of all things. Our Jormungandr collection captures the essence of this powerful mythological creature, symbolizing the eternal cycle of birth, death, and rebirth.

Knot of Slain (Valknut) Collection: Honoring Fallen Warriors

The Valknut, or Knot of Slain, is a symbol of the connection between the living and the afterlife. Our Valknut collection pays tribute to the fallen warriors who bravely fought alongside the Norse gods.

Thor's Hammer (Mjolnir) Collection: Wielding the Power of the Thunder God

Mjolnir, Thor's legendary hammer, is a symbol of strength, protection, and courage. Our Thor's Hammer collection captures the essence of this mighty weapon, empowering you to face life's challenges with the spirit of the Thunder God.

The Triple Horn of Odin Collection: A Tribute to the All-Father

The Triple Horn of Odin represents wisdom, poetry, and inspiration. Our collection features elegant designs that pay homage to the All-Father, inviting you to tap into your own creativity and insight.

Trinity Knot (Triquetra) Collection: The Power of Three

The Triquetra, or Trinity Knot, symbolizes the interconnectedness of the three realms: earth, sea, and sky. Our Trinity Knot collection captures the beauty and power of this ancient symbol, celebrating the harmony of the natural world.

Dragons and Serpents Collection: Embracing the Spirit of Transformation

Dragons and serpents hold a special place in Viking mythology, representing transformation, wisdom, and power. Our Dragons collection features intricate designs that embody the spirit of these legendary creatures, inspiring you to embrace change and growth.

Odin's Ravens (Huginn and Muninn) Collection: Messengers of the All-Father

Huginn and Muninn, Odin's ravens, were believed to bring him information from across the world. Our Ravens collection celebrates these mythical birds, symbolizing the quest for knowledge and the wisdom of the All-Father.

Odin's Spear (Gungnir), Odin's Wolves (Geri and Freki) Collection: Symbols of the All-Father's Might

Gungnir, Odin's spear, and his wolves, Geri and Freki, are symbols of the All-Father's might and power. Our collection features striking designs that pay tribute to these powerful symbols, allowing you to channel the strength and determination of the mighty Odin.

The Monstrous Wolf (Fenrir) Collection: Taming the Untamable

Fenrir, the monstrous wolf, represents the uncontrollable forces of nature and the struggle to overcome them. Our Fenrir collection captures the raw power and ferocity of this legendary creature, inspiring you to face your fears and conquer adversity.

Tree of Life (Yggdrasil) Collection: Embracing the Connection of All Things

Yggdrasil, the Tree of Life, symbolizes the interconnectedness of all living beings and the universe. Our Yggdrasil collection features designs that honor this sacred tree, inviting you to celebrate the unity and harmony of the world around us.

Viking Longship (Drakkar) Collection: Sailing the Seas of Adventure

The Drakkar, or Viking longship, was a symbol of exploration, adventure, and conquest. Our Drakkar collection pays tribute to these impressive vessels, inspiring you to set sail on your own journey of discovery.

The Viking Ultimate Weapon (Axe) Collection: Wielding the Power of the Warrior

The Viking axe was a powerful weapon used in battle and everyday life. Our Axe collection features designs inspired by these mighty tools, allowing you to harness the spirit of the Viking warrior in your daily life.

Norse Superhumans (Berserker) Collection: Unleashing Your Inner Warrior

Berserkers, legendary Norse superhumans, were known for their ferocity and strength in battle. Our Berserker collection captures the essence of these fearsome warriors, encouraging you to embrace your inner strength and resilience.

Eight-Legged Horse (Sleipnir) Collection: Riding the Winds of Change

Sleipnir, Odin's eight-legged horse, was a symbol of speed, agility, and adaptability. Our Sleipnir collection features designs that celebrate this extraordinary creature, inspiring you to navigate the ever-changing landscape of life with grace and courage.

Ancient Celtic Symbol (Triskele) Collection: Embracing the Power of Three

The Triskele, an ancient Celtic symbol, represents the power of three and the interconnectedness of life, death, and rebirth. Our Triskele collection captures the beauty and mystique of this symbol, inviting you to explore the depths of your own spiritual journey.

Shipping and Quality: Bringing Our Viking Jewelry to the World

We take great pride in shipping our handcrafted Viking jewelry to customers all over the world. With a focus on quality, authenticity, and exceptional customer service, we strive to ensure that every piece in our collection meets the highest standards.

Embark on Your Own Viking Adventure with Epic Loot

Discover the fascinating world of the Vikings and Norse mythology through our captivating Viking jewelry collection. With a wide range of unique pieces inspired by the rich heritage and history of the Viking Age, Epic Loot invites you to embrace the spirit of these legendary warriors and embark on your own epic adventure.

Browser Categories
ABOUT US
  • Epic Loot Shop Design jewelry and accessories bringing unique pieces you won't find anywhere! having our own factory and cooperation with professional designers giving us the ability to provide unique items that impact the lives of so many individuals all over the world.